Phi công Ukraine bay MiG-29 với "mũ bảo hiểm" của... Pháp

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Việc sử dụng theo kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia" được các phi công Ukraine đánh giá là khá ổn và thậm chí họ còn có thoải mái hơn so với loại mũ bay tiêu chuẩn của MiG-29 vốn được thiết kế từ thời Liên Xô.

  • Phi cong Ukraine bay MiG-29 voi
  • Phi cong Ukraine bay MiG-29 voi
  • Phi cong Ukraine bay MiG-29 voi
  • Phi cong Ukraine bay MiG-29 voi
  • Phi cong Ukraine bay MiG-29 voi
  • Phi cong Ukraine bay MiG-29 voi
  • Phi cong Ukraine bay MiG-29 voi
  • Phi cong Ukraine bay MiG-29 voi