Philippines gắng sức nâng cấp hải quân đối phó Trung Quốc trên Biển Đông

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Là quốc gia biển, nhưng Hải quân Philippines thuộc loại yếu kém nhất khu vực, khi các tàu của nước này hết sức cũ nát, không được quan tâm đầu tư, khi hiện nay họ chỉ có 2 tàu tuần duyên do Mỹ sản xuất, 3 tàu hộ tống và một số tàu tuần tra được sản xuất từ thời Thế chiến II. 

 • Philippines gang suc nang cap hai quan doi pho Trung Quoc tren Bien Dong
 • Philippines gang suc nang cap hai quan doi pho Trung Quoc tren Bien Dong-Hinh-2
 • Philippines gang suc nang cap hai quan doi pho Trung Quoc tren Bien Dong-Hinh-3
 • Philippines gang suc nang cap hai quan doi pho Trung Quoc tren Bien Dong-Hinh-4
 • Philippines gang suc nang cap hai quan doi pho Trung Quoc tren Bien Dong-Hinh-5
 • Philippines gang suc nang cap hai quan doi pho Trung Quoc tren Bien Dong-Hinh-6
 • Philippines gang suc nang cap hai quan doi pho Trung Quoc tren Bien Dong-Hinh-7
 • Philippines gang suc nang cap hai quan doi pho Trung Quoc tren Bien Dong-Hinh-8
 • Philippines gang suc nang cap hai quan doi pho Trung Quoc tren Bien Dong-Hinh-9
 • Philippines gang suc nang cap hai quan doi pho Trung Quoc tren Bien Dong-Hinh-10
 • Philippines gang suc nang cap hai quan doi pho Trung Quoc tren Bien Dong-Hinh-11
 • Philippines gang suc nang cap hai quan doi pho Trung Quoc tren Bien Dong-Hinh-12