Phóng 5.000 tên lửa một đợt, con át chủ bài của Hamas mạnh thế nào?

Google News

Lực lượng vũ trang Hamas của Palestine đã phóng 5.000 tên lửa tự chế trong một đợt tấn công vào lãnh thổ Israel. Vậy con át chủ bài của Hamas mạnh như như thế nào?

 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-2
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-3
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-4
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-5
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-6
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-7
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-8
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-9
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-10
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-11
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-12
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-13
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-14
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-15
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-16
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-17
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-18
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-19
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-20
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-21
 • Phong 5.000 ten lua mot dot, con at chu bai cua Hamas manh the nao?-Hinh-22
Tiến Minh (theo BBC)