Phòng không Ukraine đã bắn nhầm quân mình; Không quân Mỹ, Pháp vào trận

Hệ thống phòng không của Quân đội Ukraine đã bắn nhầm UAV của họ; máy bay chiến đấu của Mỹ và Pháp bay “che đầu” tàu Donbass của Ukraine.

 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-2
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-3
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-4
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-5
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-6
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-7
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-8
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-9
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-10
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-11
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-12
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-13
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-14
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-15
 • Phong khong Ukraine da ban nham quan minh; Khong quan My, Phap vao tran-Hinh-16
Tiến Minh