Phương Tây lo ngại "U-2 phiên bản Nga" xuất hiện ở Ukraine

Google News

Máy bay do thám chiến lược tầm cao M-55, được ví là máy bay U2 phiên bản Liên Xô, được Nga đưa sử dụng trở lại ra mắt, trang bị thiết bị trinh sát điện tử hiện đại và phương Tây lo ngại Nga đưa tới Ukraine.

 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
 • Phuong Tay lo ngai
Tiến Minh (theo Warzone, Sohu)