Praha: Nơi Liên Xô có màn đổ quân chiến lược kiểu mẫu! [P3]

Tốc độ nhanh chóng, thả quân chính xác và quan trọng nhất là yếu tố bất ngờ đã giúp ích rất nhiều cho lính dù Liên Xô tại Praha.

 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-2
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-3
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-4
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-5
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-6
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-7
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-8
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-9
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-10
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-11
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-12
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-13
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-14
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-15
 • Praha: Noi Lien Xo co man do quan chien luoc kieu mau! [P3]-Hinh-16
Thái Hòa