Quá lo sợ Taliban, Nga đổ tiền của vào căn cứ ở Tajikistan

Căn cứ Quân sự 201 của Nga đã tham gia đợt tái vũ trang quy mô lớn trong thời gian qua và tiến hành nhiều cuộc diễn tập quân sự để nâng cao năng lực tác chiến.

 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-2
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-3
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-4
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-5
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-6
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-7
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-8
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-9
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-10
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-11
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-12
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-13
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-14
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-15
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-16
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-17
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-18
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-19
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-20
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-21
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-22
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-23
 • Qua lo so Taliban, Nga do tien cua vao can cu o Tajikistan-Hinh-24
Minh Hoàng