"Quá tam ba bận", tên lửa siêu thanh AGM-183A bao giờ mới xong?

Google News

Tên lửa siêu thanh AGM-183A của Mỹ ba lần thử nghiệm liên tiếp thất bại, báo trước chương trình vũ khí siêu thanh của Mỹ sẽ khó thành công.

Tiến Minh