Quân chủng Hải quân điều thêm tàu, quyết tìm được ngư dân mất tích

Hùng Dũng -

(Kiến Thức) - Đến nay, quân chủng Hải quân đã điều động 5 tàu và 2 thủy phi cơ liên tục tìm kiếm nhiều ngày trên biển, đã cứu kéo thành công 1 tàu cá gặp nạn về bờ và khẩn trương tìm kiếm 2 tàu còn lại.

 • Quan chung Hai quan dieu them tau, quyet tim duoc ngu dan mat tich
 • Quan chung Hai quan dieu them tau, quyet tim duoc ngu dan mat tich-Hinh-2
 • Quan chung Hai quan dieu them tau, quyet tim duoc ngu dan mat tich-Hinh-3
 • Quan chung Hai quan dieu them tau, quyet tim duoc ngu dan mat tich-Hinh-4
 • Quan chung Hai quan dieu them tau, quyet tim duoc ngu dan mat tich-Hinh-5
 • Quan chung Hai quan dieu them tau, quyet tim duoc ngu dan mat tich-Hinh-6
 • Quan chung Hai quan dieu them tau, quyet tim duoc ngu dan mat tich-Hinh-7
 • Quan chung Hai quan dieu them tau, quyet tim duoc ngu dan mat tich-Hinh-8
 • Quan chung Hai quan dieu them tau, quyet tim duoc ngu dan mat tich-Hinh-9
 • Quan chung Hai quan dieu them tau, quyet tim duoc ngu dan mat tich-Hinh-10
 • Quan chung Hai quan dieu them tau, quyet tim duoc ngu dan mat tich-Hinh-11