Quân đội Australia mang xe tăng Nga ra làm mục tiêu tập trận

Công ty GaardTech của Australia đã công bố trên Twitter rằng họ đã chế tạo bản mô phỏng xe tăng T-14 Armata của Nga, dùng để làm mục tiêu giả định trong huấn luyện quân sự.

 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran
 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran-Hinh-2
 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran-Hinh-3
 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran-Hinh-4
 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran-Hinh-5
 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran-Hinh-6
 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran-Hinh-7
 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran-Hinh-8
 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran-Hinh-9
 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran-Hinh-10
 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran-Hinh-11
 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran-Hinh-12
 • Quan doi Australia mang xe tang Nga ra lam muc tieu tap tran-Hinh-13
Minh Hoàng