Quân đội Nga phá hủy các cây cầu ở Kharkov nhằm ý định gì?

Google News

Ngay khi Quân đội Nga tiến vào Kharkov hôm 10/5, họ đã nhanh chóng cho nổ tung các cây cầu, vậy ý định của Quân đội Nga là gì?

 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-2
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-3
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-4
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-5
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-6
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-7
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-8
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-9
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-10
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-11
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-12
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-13
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-14
 • Quan doi Nga pha huy cac cay cau o Kharkov nham y dinh gi?-Hinh-15
Tiến Minh (Theo Sina)