Quân đội Nga sẽ dùng vũ khí gì để tác chiến phản pháo Ukraine?

Google News

Phương Tây viện trợ cho Ukraine nhiều mẫu pháo có tầm bắn vượt trội, sức cơ động cao, do vậy vấn đề cấp thiết hiện nay là Quân đội Nga cần mẫu pháo mới kiểu HIMARS của Mỹ để phản pháo với Ukraine.

 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-2
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-3
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-4
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-5
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-6
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-7
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-8
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-9
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-10
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-11
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-12
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-13
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-14
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-15
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-16
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-17
 • Quan doi Nga se dung vu khi gi de tac chien phan phao Ukraine?-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Topcor.ru)