Quân đội Nga tham chiến ở nước nào từ 1991 tới nay?

Kể từ khi "lập quốc" tới nay, Liên Bang Nga đã đưa quân tới tham chiến ở hàng chục quốc gia trên khắp thế giới.

 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?
 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?-Hinh-2
 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?-Hinh-3
 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?-Hinh-4
 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?-Hinh-5
 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?-Hinh-6
 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?-Hinh-7
 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?-Hinh-8
 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?-Hinh-9
 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?-Hinh-10
 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?-Hinh-11
 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?-Hinh-12
 • Quan doi Nga tham chien o nuoc nao tu 1991 toi nay?-Hinh-13
Trần Trân (theo BMDP)