Quân đội Ukraine phục kích và phản ứng của lực lượng đặc nhiệm Nga

Quân đội Ukraine phục kích quân thiết giáp Nga, nhưng lực lượng đặc nhiệm Nga nhanh chóng yểm trợ, đánh lui toán phục kích.

 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-2
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-3
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-4
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-5
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-6
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-7
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-8
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-9
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-10
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-11
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-12
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-13
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-14
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-15
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-16
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-17
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-18
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-19
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-20
 • Quan doi Ukraine phuc kich va phan ung cua luc luong dac nhiem Nga-Hinh-21
Tiến Minh