Quân đội Ukraine sẽ hết đạn pháo khi bước vào cuộc chiến với Nga

Truyền thông Mỹ cho rằng, làm thế nào quân đội Ukraine có thể chiến đấu chống lại với Nga, ngay cả khi đạn pháo của họ đã bắt đầu cạn kiệt?

 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-2
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-3
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-4
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-5
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-6
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-7
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-8
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-9
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-10
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-11
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-12
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-13
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-14
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-15
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-16
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-17
 • Quan doi Ukraine se het dan phao khi buoc vao cuoc chien voi Nga-Hinh-18
Tiến Minh