Quân giải phóng khép gọng kìm, xóa sổ Căn cứ Tân Cảnh

Với lối đánh sáng tạo, nghệ thuật tác chiến tài tình, tinh thần chiến đấu hết sức dũng cảm, bộ đội ta đã diệt gọn căn cứ quy mô của ngụy quân đồng thời tiêu diệt bộ chỉ huy sư đoàn 22 ngụy.

 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-2
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-3
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-4
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-5
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-6
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-7
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-8
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-9
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-10
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-11
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-12
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-13
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-14
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-15
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-16
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-17
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-18
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-19
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-20
 • Quan giai phong khep gong kim, xoa so Can cu Tan Canh-Hinh-21
Tiến Minh