Quân Nga bao vây “cửa tử” Rabotino, tiến mạnh về phía tây Avdiivka

Google News

Ngôi làng Rabotino, được ví là “cửa tử” tại phía nam mặt trận Orekhiv ở Zaporozhye, đã bị quân Nga bao vây sau những trận đánh khốc liệt; đồng thời họ đang tiến mạnh về phía tây thành phố Avdiivka.

 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-2
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-3
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-4
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-5
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-6
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-7
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-8
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-9
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-10
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-11
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-12
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-13
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-14
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-15
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-16
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-17
 • Quan Nga bao vay “cua tu” Rabotino, tien manh ve phia tay Avdiivka-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Rybar, Avia.pro)