Quân Nga phát hiện được gì từ “Cây tầm ma” của tù binh Ukraine?

Google News

Quân đội Nga đã bắt được tù binh Ukraine ở Chasov Yar có điện thoại cài đặt phần mềm chỉ huy “Cây tầm ma” của Quân đội Ukraine và đòn đánh đến ngay lập tức với quân Ukraine.

 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-2
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-3
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-4
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-5
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-6
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-7
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-8
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-9
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-10
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-11
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-12
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-13
 • Quan Nga phat hien duoc gi tu “Cay tam ma” cua tu binh Ukraine?-Hinh-14
Tiến Minh (Theo Sohu)