Quân số quân đội Trung Quốc: Đông hơn cả một quốc gia!

Toàn thế giới hiện có khoảng 27 triệu quân nhân phục vụ quân đội, trong số này quân đội Trung Quốc chiếm tới 1/10, khi có quân số khoảng hơn 2,6 triệu quân.

 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-2
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-3
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-4
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-5
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-6
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-7
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-8
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-9
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-10
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-11
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-12
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-13
 • Quan so quan doi Trung Quoc: Dong hon ca mot quoc gia!-Hinh-14
Trần Trân