Radar "mắt thần" PM-18 hiện đại nhất Việt Nam canh giữ biển đảo

(Kiến Thức) - Phụ trách nhiệm vụ canh giữ vùng trời biển đảo Tổ quốc hiện tại là các dàn radar P-18M hiện đại bậc nhất trong biên chế của Việt Nam hiện tại.

 • Radar
 • Radar
 • Radar
 • Radar
 • Radar
 • Radar
 • Radar
 • Radar
 • Radar
 • Radar
 • Radar
Khắc Đôn