Radar Struna-1 của Nga và máy bay tàng hình Mỹ: Cuộc chiến hấp dẫn!

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Mặc dù radar Struna-1 không phải là phương tiện có thể phát hiện tất cả các loại máy bay tàng hình, nhưng nó có thể gây ra mối đe dọa đáng kể đối với máy bay tàng hình của NATO trong một cuộc xung đột trong tương lai.

 • Radar Struna-1 cua Nga va may bay tang hinh My: Cuoc chien hap dan!
 • Radar Struna-1 cua Nga va may bay tang hinh My: Cuoc chien hap dan!-Hinh-2
 • Radar Struna-1 cua Nga va may bay tang hinh My: Cuoc chien hap dan!-Hinh-3
 • Radar Struna-1 cua Nga va may bay tang hinh My: Cuoc chien hap dan!-Hinh-4
 • Radar Struna-1 cua Nga va may bay tang hinh My: Cuoc chien hap dan!-Hinh-5
 • Radar Struna-1 cua Nga va may bay tang hinh My: Cuoc chien hap dan!-Hinh-6
 • Radar Struna-1 cua Nga va may bay tang hinh My: Cuoc chien hap dan!-Hinh-7
 • Radar Struna-1 cua Nga va may bay tang hinh My: Cuoc chien hap dan!-Hinh-8
 • Radar Struna-1 cua Nga va may bay tang hinh My: Cuoc chien hap dan!-Hinh-9
 • Radar Struna-1 cua Nga va may bay tang hinh My: Cuoc chien hap dan!-Hinh-10
 • Radar Struna-1 cua Nga va may bay tang hinh My: Cuoc chien hap dan!-Hinh-11
 • Radar Struna-1 cua Nga va may bay tang hinh My: Cuoc chien hap dan!-Hinh-12