Rộ tin 30 tiểu đoàn của Nga sẽ mở đợt hành quân quy mô

Hiện có thông tin 30 "nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn (tiểu đoàn chiến đấu tăng cường)" của Quân đội Nga, sẽ mở cuộc tấn công quy mô trong thời gian tới

 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-2
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-3
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-4
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-5
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-6
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-7
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-8
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-9
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-10
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-11
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-12
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-13
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-14
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-15
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-16
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-17
 • Ro tin 30 tieu doan cua Nga se mo dot hanh quan quy mo-Hinh-18
Tiến Minh (tổng hợp)