Rơi nước mắt khai quật máy bay ném bom DB-3 ở Nga

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Càng đào sâu, đội khai quật càng tìm thấy nhiều hơn di vật của tổ bay gồm cả giấy tờ, quần áo, trang bị phi hành đoàn máy bay ném bom DB-3 nằm dưới lòng đất gần 80 năm. 

 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-2
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-3
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-4
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-5
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-6
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-7
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-8
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-9
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-10
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-11
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-12
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-13
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-14
 • Roi nuoc mat khai quat may bay nem bom DB-3 o Nga-Hinh-15