Rùng mình cảnh lính Mỹ uống máu trăn sinh tồn ở tập trận CARAT

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Bài học sinh tồn uống máu rắn rất nổi tiếng trong cuộc tập trận Cobra Gold do Thái Lan – Mỹ tổ chức đã được Indonesia áp dụng lại trong khuôn khổ tập trận CARAT tháng 8/2019.

  • Rung minh canh linh My uong mau tran sinh ton o tap tran CARAT
  • Rung minh canh linh My uong mau tran sinh ton o tap tran CARAT-Hinh-2
  • Rung minh canh linh My uong mau tran sinh ton o tap tran CARAT-Hinh-3
  • Rung minh canh linh My uong mau tran sinh ton o tap tran CARAT-Hinh-4
  • Rung minh canh linh My uong mau tran sinh ton o tap tran CARAT-Hinh-5
  • Rung minh canh linh My uong mau tran sinh ton o tap tran CARAT-Hinh-6
  • Rung minh canh linh My uong mau tran sinh ton o tap tran CARAT-Hinh-7
  • Rung minh canh linh My uong mau tran sinh ton o tap tran CARAT-Hinh-8
  • Rung minh canh linh My uong mau tran sinh ton o tap tran CARAT-Hinh-9
  • Rung minh canh linh My uong mau tran sinh ton o tap tran CARAT-Hinh-10