S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới

Google News

Hệ thống tên lửa phòng không S-200 của Syria đã tìm thấy và theo dõi một chiếc F-35 của Israel ở cách biên giới 40 km.

 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-2
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-3
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-4
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-5
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-6
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-7
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-8
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-9
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-10
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-11
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-12
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-13
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-14
 • S-200 Syria lan dau 'bat song' F-35 Israel ben kia bien gioi-Hinh-15
Theo Bạch Dương/ANTĐ