S-400 đã quá mạnh, liệu tên lửa S-550 của Nga có trở thành "đồ thừa"?

Tên lửa S-400 của Nga đã quá mạnh, khiến sự ra đời của tên lửa S-500 hay thậm chí là S-550 trở nên thừa thãi và cực kỳ khó hiểu.

 • S-400 da qua manh, lieu ten lua S-550 cua Nga co tro thanh
 • S-400 da qua manh, lieu ten lua S-550 cua Nga co tro thanh
 • S-400 da qua manh, lieu ten lua S-550 cua Nga co tro thanh
 • S-400 da qua manh, lieu ten lua S-550 cua Nga co tro thanh
 • S-400 da qua manh, lieu ten lua S-550 cua Nga co tro thanh
 • S-400 da qua manh, lieu ten lua S-550 cua Nga co tro thanh
 • S-400 da qua manh, lieu ten lua S-550 cua Nga co tro thanh
 • S-400 da qua manh, lieu ten lua S-550 cua Nga co tro thanh
 • S-400 da qua manh, lieu ten lua S-550 cua Nga co tro thanh
 • S-400 da qua manh, lieu ten lua S-550 cua Nga co tro thanh
 • S-400 da qua manh, lieu ten lua S-550 cua Nga co tro thanh
 • S-400 da qua manh, lieu ten lua S-550 cua Nga co tro thanh
Trần Trân