Sân bay Trung Quốc đặt đối diện đảo Đài Loan: Có những máy bay gì?

Những tháng cuối năm 2021 vừa rồi, vấn đề đảo Đài Loan đã trở nên rất nóng, trước các bước đi táo bạo của nhà cầm quyền Trung Quốc.

 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-2
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-3
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-4
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-5
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-6
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-7
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-8
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-9
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-10
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-11
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-12
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-13
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-14
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-15
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-16
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-17
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-18
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-19
 • San bay Trung Quoc dat doi dien dao Dai Loan: Co nhung may bay gi?-Hinh-20
Tiến Minh