Sáng tạo: Hải quân Việt Nam đưa "pháo dàn" H12 lên tàu chiến từ khi nào?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Trong kháng chiến chống Mỹ, Hải quân Việt Nam có trang bị rất thô sơ, chủ yếu là các tàu nhỏ với hoả lực súng máy. Tuy nhiên chúng ta đã sáng tạo, chủ động nâng cấp hoả lực phóng loạt cho các tàu chiến cỡ nhỏ này.

 • Sang tao: Hai quan Viet Nam dua
 • Sang tao: Hai quan Viet Nam dua
 • Sang tao: Hai quan Viet Nam dua
 • Sang tao: Hai quan Viet Nam dua
 • Sang tao: Hai quan Viet Nam dua
 • Sang tao: Hai quan Viet Nam dua
 • Sang tao: Hai quan Viet Nam dua
 • Sang tao: Hai quan Viet Nam dua
 • Sang tao: Hai quan Viet Nam dua
 • Sang tao: Hai quan Viet Nam dua
 • Sang tao: Hai quan Viet Nam dua
 • Sang tao: Hai quan Viet Nam dua