Sau 9 năm nội chiến ròng rã, quân đội Syria đến nay còn lại gì?

Sau 9 năm chiến đấu, quân đội Syria hứng chịu nhiều tổn thất với hơn 100.000 binh sĩ tử trận, gần 200.000 binh sĩ khác bị tàn phế, 190.000 quân nhân đào ngũ, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều dù vẫn có Nga và Iran đứng phía sau.

 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-2
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-3
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-4
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-5
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-6
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-7
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-8
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-9
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-10
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-11
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-12
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-13
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-14
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-15
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-16
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-17
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-18
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-19
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-20
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-21
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-22
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-23
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-24
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-25
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-26
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-27
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-28
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-29
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-30
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-31
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-32
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-33
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-34
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-35
 • Sau 9 nam noi chien rong ra, quan doi Syria den nay con lai gi?-Hinh-36
Theo Việt Hùng/ANTĐ