Sau máy bay Rafale, Pháp chào bán xe tăng Leclerc cho Ấn Độ

Quân đội Ấn Độ đang tìm kiếm xe tăng chiến đấu thế hệ mới và xe tăng Leclerc của Pháp rất có thể là lựa chọn của Quân đội Ấn Độ.

 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-2
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-3
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-4
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-5
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-6
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-7
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-8
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-9
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-10
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-11
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-12
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-13
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-14
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-15
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-16
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-17
 • Sau may bay Rafale, Phap chao ban xe tang Leclerc cho An Do-Hinh-18
Tiến Minh