Sau Rafale và S-400, Trung Quốc còn lo ngại vũ khí gì của Ấn Độ?

Sau chiến đấu cơ Rafale và S-400, Trung Quốc lo ngại Ấn Độ sở hữu máy bay không người lái MQ-9 Reaper do General Atomics của Mỹ sản xuất.

 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-2
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-3
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-4
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-5
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-6
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-7
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-8
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-9
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-10
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-11
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-12
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-13
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-14
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-15
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-16
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-17
 • Sau Rafale va S-400, Trung Quoc con lo ngai vu khi gi cua An Do?-Hinh-18
Tiến Minh