Sau tiêm kích và tên lửa; đảo Đài Loan mua thêm pháo tự hành

Sau máy bay chiến đấu F-16, ngư lôi hạng nặng trang bị cho tàu ngầm, tên lửa chống hạm Harpoon, thì lựu pháo tự hành M109A6, sẽ là loại vũ khí mới nhất mà Mỹ sẽ bán cho đảo Đài Loan.

 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-2
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-3
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-4
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-5
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-6
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-7
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-8
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-9
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-10
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-11
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-12
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-13
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-14
 • Sau tiem kich va ten lua; dao Dai Loan mua them phao tu hanh-Hinh-15
Tiến Minh