Sau Yak-130, Việt Nam có mua tiếp máy bay huấn luyện cánh ngược SR-10?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - SR-10 được phát triển để trở thành huấn luyện cơ trung cấp, phục vụ cho việc đào tạo từ bay sơ cấp trên máy bay cánh quạt lên máy bay huấn luyện phản lực mô phỏng cao và rất phù hợp với không quân Việt Nam.

 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-2
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-3
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-4
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-5
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-6
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-7
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-8
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-9
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-10
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-11
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-12
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-13
 • Sau Yak-130, Viet Nam co mua tiep may bay huan luyen canh nguoc SR-10?-Hinh-14