Saudi Arabia hoảng hốt vì Houthi có 'xe tăng bay' Mi-24 Nga

Xe tăng bay Mi-24 do Nga sản xuất bất ngờ xuất hiện trong trang bị của phiến quân hồi giáo cực đoan Houthi tại chiến trường Yemen.

 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-2
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-3
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-4
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-5
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-6
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-7
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-8
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-9
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-10
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-11
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-12
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-13
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-14
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-15
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-16
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-17
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-18
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-19
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-20
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-21
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-22
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-23
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-24
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-25
 • Saudi Arabia hoang hot vi Houthi co 'xe tang bay' Mi-24 Nga-Hinh-26
Theo Việt Hùng/ANTĐ