Sherman M4 hay T-34 mới là chiến xa tốt nhất Thế chiến thứ II?

Theo nhà sử học người Anh, ông James Holland, các chiến xa Sherman M4 mới là những xe tăng tốt nhất Thế chiến thứ II chứ không phải T-34.

 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-2
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-3
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-4
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-5
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-6
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-7
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-8
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-9
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-10
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-11
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-12
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-13
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-14
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-15
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-16
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-17
 • Sherman M4 hay T-34 moi la chien xa tot nhat The chien thu II?-Hinh-18
Minh Hoàng