Siêu tăng T-14 Armata Nga bộc lộ yếu điểm lớn tại chiến trường Syria?

Siêu tăng T-14 Armata trong quá trình thử nghiệm thực chiến ở Syria đã bộc lộ những yếu điểm nghiêm trọng.

 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-2
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-3
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-4
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-5
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-6
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-7
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-8
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-9
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-10
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-11
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-12
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-13
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-14
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-15
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-16
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-17
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-18
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-19
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-20
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-21
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-22
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-23
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-24
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-25
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-26
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-27
 • Sieu tang T-14 Armata Nga boc lo yeu diem lon tai chien truong Syria?-Hinh-28
Theo Việt Hùng/ANTĐ