Siêu "xe chiến đấu bộ binh" Kunganets-25 trong tương lai sẽ nguy hiểm ra sao?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Thực tế, Kurganets-25 không phải là một phương tiện chiến đấu bộ binh, nó chỉ đơn giản là khung gầm cơ sở để phát triển thành đủ loại phương tiện thiết giáp khác nhau dựa trên khung gầm đó.

  • Sieu
  • Sieu
  • Sieu
  • Sieu
  • Sieu
  • Sieu
  • Sieu
  • Sieu
  • Sieu
  • Sieu