Sợ "muối mặt", Mỹ nhồi thêm tên lửa Patriot bản cực mạnh ở Saudi Arabia

Theo Thùy Dung/Báo Đất Việt -

Mỹ đã quyết định giúp Saudi Arabia vá lỗ hổng phòng thủ bằng cách điều 3 hệ thống Patriot phiên bản cực mạnh đến Riyadh.

  • So
  • So
  • So
  • So
  • So
  • So
  • So
  • So
  • So