So với Nga và Mỹ, quân đội Trung Quốc có gì chưa bằng?

Để có thể "ngồi chung mâm" với hai cường quốc quân sự trên thế giới là Nga và Mỹ, Trung Quốc vẫn sẽ cần nhiều thời gian cố gắng hơn nữa.

 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-2
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-3
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-4
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-5
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-6
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-7
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-8
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-9
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-10
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-11
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-12
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-13
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-14
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-15
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-16
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-17
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-18
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-19
 • So voi Nga va My, quan doi Trung Quoc co gi chua bang?-Hinh-20
Tiến Minh