Sốc: Có tới 70% tiêm kích F-35 của Mỹ phải "nằm đất"

Google News

Là một trong những chương trình vũ khí dành được nhiều sự quan tâm nhất của chính phủ Mỹ, nhưng những kết quả mang lại của chiếc máy bay này vẫn còn rất hạn chế.

 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
 • Soc: Co toi 70% tiem kich F-35 cua My phai
Lê Quang