Sốc: Quốc gia nhỏ bé có vũ khí vũ trụ xịn như Nga!

Sau cuộc thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất, Israel đã có thể đánh chặn cả những mục tiêu bên ngoài bầu khí quyển trái đất.

 • Soc: Quoc gia nho be co vu khi vu tru xin nhu Nga!
 • Soc: Quoc gia nho be co vu khi vu tru xin nhu Nga!-Hinh-2
 • Soc: Quoc gia nho be co vu khi vu tru xin nhu Nga!-Hinh-3
 • Soc: Quoc gia nho be co vu khi vu tru xin nhu Nga!-Hinh-4
 • Soc: Quoc gia nho be co vu khi vu tru xin nhu Nga!-Hinh-5
 • Soc: Quoc gia nho be co vu khi vu tru xin nhu Nga!-Hinh-6
 • Soc: Quoc gia nho be co vu khi vu tru xin nhu Nga!-Hinh-7
 • Soc: Quoc gia nho be co vu khi vu tru xin nhu Nga!-Hinh-8
 • Soc: Quoc gia nho be co vu khi vu tru xin nhu Nga!-Hinh-9
 • Soc: Quoc gia nho be co vu khi vu tru xin nhu Nga!-Hinh-10
 • Soc: Quoc gia nho be co vu khi vu tru xin nhu Nga!-Hinh-11
Thái Hòa