Sốc: Syria dùng tên lửa Nga đánh chặn cuộc tấn công của Israel

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mới đây, các chiến đấu cơ F-16 của Không quân Israel đã tiến hành phóng tên lửa tấn công Syria từ Lebanon.

 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-2
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-3
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-4
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-5
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-6
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-7
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-8
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-9
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-10
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-11
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-12
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-13
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-14
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-15
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-16
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-17
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-18
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-19
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-20
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-21
 • Soc: Syria dung ten lua Nga danh chan cuoc tan cong cua Israel-Hinh-22
Minh Hoàng