Sốc: Tiêm kích F-35 có thể bị ngừng chế tạo như F-22 trước đây

Theo tờ Forbes của Mỹ, F-35 có thể lặp lại việc ngừng sản xuất giống như chương trình F-22 trước kia và quân đội Mỹ đã ngầm mặc định rằng, đây là loại máy bay chiến đấu không thành công.

 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-2
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-3
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-4
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-5
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-6
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-7
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-8
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-9
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-10
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-11
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-12
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-13
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-14
 • Soc: Tiem kich F-35 co the bi ngung che tao nhu F-22 truoc day-Hinh-15
Tiến Minh