Soi khẩu súng phóng lựu áp nhiệt chỉ "lính hoá học" Việt Nam mới có

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Trong biên chế của Binh chủng Hoá học Việt Nam có một loại súng nhiệt áp cực kỳ độc đáo đó là khẩu RPO-A Shmel do Liên Xô sản xuất.

  • Soi khau sung phong luu ap nhiet chi
  • Soi khau sung phong luu ap nhiet chi
  • Soi khau sung phong luu ap nhiet chi
  • Soi khau sung phong luu ap nhiet chi
  • Soi khau sung phong luu ap nhiet chi
  • Soi khau sung phong luu ap nhiet chi
  • Soi khau sung phong luu ap nhiet chi
  • Soi khau sung phong luu ap nhiet chi
  • Soi khau sung phong luu ap nhiet chi
  • Soi khau sung phong luu ap nhiet chi