Su-27, F-22... và 10 máy bay đã thay đổi lịch sử không chiến mãi mãi

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Vũ khí là thứ quyết định phương thức chiến tranh và nhiều loại máy bay đã thay đổi chiến tranh không chỉ trên bầu trời mà còn cả trên mặt đất.

 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-2
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-3
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-4
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-5
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-6
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-7
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-8
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-9
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-10
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-11
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-12
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-13
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-14
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-15
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-16
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-17
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-18
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-19
 • Su-27, F-22... va 10 may bay da thay doi lich su khong chien mai mai-Hinh-20