Su-34, Su-35 Nga thả bom lượn 1.500 kg, Ukraine khó đối phó

Google News

Nga bắt đầu ném bom Ukraine bằng một quả bom lượn 1.500 kg; đây có thể là UPAB-1500B được thiết kế để tấn công các mục tiêu kiên cố và phòng không Ukraine không thể chống lại loại bom này.

 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-2
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-3
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-4
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-5
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-6
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-7
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-8
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-9
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-10
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-11
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-12
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-13
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-14
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-15
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-16
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-17
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-18
 • Su-34, Su-35 Nga tha bom luon 1.500 kg, Ukraine kho doi pho-Hinh-19
Tiến Minh