Su-57 Nga có thể mang theo và điều khiển UAV kiểu ‘bầy đàn’

Google News

Một tính năng mới được phát triển trên loại chiến đấu cơ hiện đại nhất của Nga, điều này giúp tăng khả năng tấn công các mục tiêu và giảm thiểu được tổn thất cho quân đội Nga.

 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-2
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-3
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-4
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-5
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-6
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-7
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-8
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-9
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-10
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-11
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-12
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-13
 • Su-57 Nga co the mang theo va dieu khien UAV kieu ‘bay dan’-Hinh-14
Lê Quang (theo Militaryview)