Sự thật bất ngờ về tên lửa phóng vệ tinh của Trung Quốc

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Tên lửa Trường Chinh 11 mà Trung Quốc vừa thực hiện phóng thành công ở bệ phóng trên biển hóa ra là được cải tạo từ tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể bắn tới Mỹ. 

 • Su that bat ngo ve ten lua phong ve tinh cua Trung Quoc
 • Su that bat ngo ve ten lua phong ve tinh cua Trung Quoc-Hinh-2
 • Su that bat ngo ve ten lua phong ve tinh cua Trung Quoc-Hinh-3
 • Su that bat ngo ve ten lua phong ve tinh cua Trung Quoc-Hinh-4
 • Su that bat ngo ve ten lua phong ve tinh cua Trung Quoc-Hinh-5
 • Su that bat ngo ve ten lua phong ve tinh cua Trung Quoc-Hinh-6
 • Su that bat ngo ve ten lua phong ve tinh cua Trung Quoc-Hinh-7
 • Su that bat ngo ve ten lua phong ve tinh cua Trung Quoc-Hinh-8
 • Su that bat ngo ve ten lua phong ve tinh cua Trung Quoc-Hinh-9
 • Su that bat ngo ve ten lua phong ve tinh cua Trung Quoc-Hinh-10
 • Su that bat ngo ve ten lua phong ve tinh cua Trung Quoc-Hinh-11