Sức mạnh Quân đội Nhân dân Lào đứng ở đâu?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Theo bảng xếp hạng của Globalfirepower thì Quân đội Nhân dân Lào đứng thứ 122 trên tổng số 128 quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong bảng xếp hạng.

  • Suc manh Quan doi Nhan dan Lao dung o dau?
  • Suc manh Quan doi Nhan dan Lao dung o dau?-Hinh-2
  • Suc manh Quan doi Nhan dan Lao dung o dau?-Hinh-3
  • Suc manh Quan doi Nhan dan Lao dung o dau?-Hinh-4
  • Suc manh Quan doi Nhan dan Lao dung o dau?-Hinh-5
  • Suc manh Quan doi Nhan dan Lao dung o dau?-Hinh-6
  • Suc manh Quan doi Nhan dan Lao dung o dau?-Hinh-7
  • Suc manh Quan doi Nhan dan Lao dung o dau?-Hinh-8