Sức mạnh tàu hộ vệ Hàn Quốc tặng Phillipines mà Việt Nam cũng sở hữu

Theo Bạch Dương/An ninh Thủ đô -

Tàu hộ vệ săn ngầm lớp Pohang đang được hải quân Hàn Quốc loại biên nhanh chóng, chúng sẽ trở thành đối tượng mang đi chuyển giao cho các đối tác của Seoul nhằm thắt chặt tình hữu nghị.

 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-2
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-3
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-4
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-5
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-6
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-7
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-8
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-9
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-10
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-11
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-12
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-13
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-14
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-15
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-16
 • Suc manh tau ho ve Han Quoc tang Phillipines ma Viet Nam cung so huu-Hinh-17